Na pomoc ukraińskim uchodźcom

29 March 2022

PZL-Świdnik, jako firma działająca na rzecz obronności i będąca strategicznym partnerem resortu obrony wspiera dzisiaj w potrzebie ludność cywilną Ukrainy, także zgodnie z polityką  polskiego Rządu.


Zarząd PZL-Świdnik podjął decyzję o przekazaniu środków pieniężnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy, aby przyczynić się do zapewnienia im - wielu kobietom i dzieciom dobrych warunków do życia w tym trudnym okresie. Współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem w tym zakresie.


Dokładamy swoją kropelkę do morza potrzeb


Pracownicy PZL-Świdnik ponadto uruchomili zbiórkę najbardziej potrzebnych artykułów dla kobiet i dzieci, przybyłych do naszego kraju. Przekazujemy artykuły pierwszej potrzeby i dzielimy się własnymi środkami pieniężnymi poprzez instytucje dobroczynne.