Strategia Podatkowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Strategią Podatkową za rok 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Strategii Podatkowej za rok podatkowy 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Strategią Podatkową za rok podatkowy 2021. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Strategią Podatkową za rok podatkowy 2020.