PZL-Świdnik OSD

Decyzją z dnia 9 stycznia 2014 r. znak DRE-4711-6(9)/2013/2014/770/ZJ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył WSK „PZL-Świdnik” S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze zajmowanym przez WSK „PZL-Świdnik” S.A. oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Wszelkie kwestie związane z OSD oraz obowiązki informacyjne umieszczone są na dedykowanej stronie.