PZL-Świdnik podpisał umowę o wartości 8,25 mld zł brutto (około 1,76 mld euro) na dostawę 32 śmigłowców wielozadaniowych AW149 dla Sił Zbrojnych RP

01 July 2022

PZL-Świdnik, spółka należąca do Leonardo, będzie nie tylko pełnić rolę głównego wykonawcy, ale uruchomi linię produkcyjną i będzie w ramach przyznanej umowy realizować dostawy w latach 2023-2029

Profumo: „Ta umowa dowodzi naszego zaangażowania w ciągły rozwój zdolności w zakresie produkcji śmigłowców i rozwijania lokalnego łańcucha dostaw z korzyścią dla polskiego przemysłu śmigłowcowego. Jesteśmy dumni, że poprzez nowoczesną technikę obronną przyczyniamy się do wzrostu bezpieczeństwa Polski”.

Zdjęcie: Premier Mariusz Błaszczak wraz z Prezesem PZL-Świdnik Jackiem Libuchą 

Nowoczesne śmigłowce AW149 będą mogły wykonywać zadania obejmujące m. in. transport żołnierzy oraz wsparcia pododdziałów z powietrza.

Zawarta dzisiaj umowa obejmuje pakiet szkoleniowo-symulatorowy i logistyczny.

Świdnik, 1 lipca 2022 - PZL-Świdnik, będący częścią Leonardo otrzymał od MON kontrakt o wartości 8,25 mld zł brutto (ok. 1,76 mld euro) na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców AW149. Umowa została ogłoszona dzisiaj podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się w PZL-Świdnik w obecności przedstawicieli polskiego rządu.

Zdjęcie: AW149 dla Polskich Sił Zbrojnych (credits: MON) 

Ponadto umowa uwzględnia pakiety logistyczny i szkoleniowo-symulatorowy. Pakiet logistyczny obejmuje zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, a także sprzęt dla obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowo-symulatorowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego. 

Nowe śmigłowce będą wykonywać misje transportu żołnierzy oraz wsparcia z powietrza. Wyposażenie śmigłowców pozwoli również na wykorzystanie ich do ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych oraz transportu towarów i zaopatrzenia. 

Konfiguracja śmigłowców, w pełni odpowiadająca wymaganiom Sił Zbrojnych RP, obejmie m.in. systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, pociski rakietowe – kierowane i niekierowane oraz systemy samoobrony. Uzbrojenie, w zależności od wariantu śmigłowca, może być montowane w kabinie lub na zewnętrznych punktach podwieszeń śmigłowca. Dostawy śmigłowców będą realizowane w latach 2023-2029.

PZL-Świdnik, w związku z zawartą umową uruchomi krajową linię produkcyjną tych nowych śmigłowców. Leonardo podejmie się dalszych inwestycji, ponad już poniesione nakłady wynoszące około 1 mld PLN, które od 2010 roku wzmacniały konkurencyjność PZL-Świdnik. Jest to ważny wkład w polski przemysł lotniczy i obronny, który jednocześnie zapewni stworzenie bazy logistycznej i zaplecza wsparcia technicznego dla polskiego AW149, zgodnie z zobowiązaniem PZL-Świdnik i Leonardo do zapewnienia Polsce korzyści przemysłowych.

Zdjęcie: AW149 dla Polskich Sił Zbrojnych (credits: MON) 

AW149, będąc już  wykorzystywany globalnie do różnych zastosowań, jest brany pod uwagę przez wiele krajów, jako idealne rozwiązanie dla modernizacji flot śmigłowcowych sił zbrojnych, gdzie zastąpiłby wychodzące ze służby wiropłaty w średniej kategorii wagowej. AW149 to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy najnowszej generacji zaprojektowany od początku z myślą o wymagających potrzebach sił zbrojnych. Platforma może być rekonfigurowana dla zapewnienia realizacji szerokiej gamy wymagających zadań w najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Zaawansowane technologie systemów uzbrojenia i wyposażenia AW149, w połączeniu z jego zwinnością, zasięgiem/wytrzymałością i dużym marginesem mocy oraz najwyższym poziomem bezpieczeństwa i przeżywalności, zapewnia wojskowemu użytkownikami wysoką dostępność operacyjną, skuteczność realizowanych misji i efektywność kosztową floty.

Alessandro Profumo, CEO Leonardo, powiedział: “Podpisana dzisiaj umowa jest kontynuacją wypełniania naszych obietnic wobec Polski w zakresie zaangażowania Leonardo na rzecz rozwoju lokalnych zakładów śmigłowców i polskiego łańcucha dostaw z korzyścią dla polskiego przemysłu. Umacniając naszą pozycję na polskim rynku, jako dostawca nowoczesnej techniki obronnej, jesteśmy dumni, że tym samym przyczyniamy się do stałego zwiększania bezpieczeństwa narodu polskiego oraz umacniania zdolności przemysłowych, które są fundamentalne dla odporności i suwerenności kraju.”

Gian Piero Cutillo, Dyrektor Zarządzający Leonardo Helicopters, powiedział: „AW149, będący najbardziej nowoczesnym śmigłowcem, stanowi milowy krok naprzód w prawdziwie wielozadaniowej roli i zdolnościach rozwojowych, a także wydajnego zarządzania flotą i reagowania nowoczesnych sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. Lokalizacja zdolności produkcyjnych i logistycznych tych nowych śmigłowców - co jednocześnie spełnia potrzeby Polski - umacnia wieloletnie i unikalne kompetencje PZL-Świdnik, którego profesjonalizm, w połączeniu z wyjątkowymi zdolnościami operacyjnymi AW149 zapewnią Polsce niezrównane korzyści.”    

Jacek Libucha, Prezes PZL-Świdnik powiedział: “Posiadając pełne kompetencje w zakresie projektowania, rozwoju, kastomizacji i serwisowania śmigłowców, PZL-Świdnik udowadnia swoje przywództwo, kontynuując 70-letnie dziedzictwo i dorobek całego polskiego przemysłu lotniczego. Śmigłowce PZL-Świdnik i ich ogromne możliwości są mi dobrze znane jako oficerowi i byłemu żołnierzowi z doświadczeniem w kraju i za granicą. Dzisiaj, stojąc po drugiej stronie, reprezentując producenta śmigłowców dla wojska mam poczucie spełnienia obowiązku wobec obecnego i przyszłego pokolenia żołnierzy - jestem przekonany, że śmigłowce AW149 spełnią ich wymagające potrzeby.”
 

Zdjęcie: Ceremonia podpisania umowy na śmigłowce wielozadaniowe