PZL-Świdnik i Avia Świdnik znów razem

PZL-Świdnik stał się sponsorem tytularnym siatkarzy Avii Świdnik. Poprzez umowę sponsorską pomiędzy zakładami śmigłowcowymi a klubem, Avia Świdnik, należąca do miasta, znów, na pewien sposób, wraca do swoich korzeni. Od teraz, świdniczanie będą występować pod nową, oficjalną nazwą: PZL LEONARDO AVIA ŚWIDNIK.

26 January 2023

Avia Świdnik, z inicjatywy kilku osób, powstała w 1952 r. przy istniejącej zaledwie od roku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik. Aby było to możliwe, utworzono wówczas zakładowy Komitet do Spraw Sportu, a następnie Zakładowe Koło Sportowe i potem Robotniczy Klub Sportowy Stal nr 4.


Świdnik rozwijał się dzięki swoim inwestycjom przemysłowym – dziś trudno wyobrazić sobie to miasto bez PZL-Świdnik. Podejmowane inicjatywy społeczne, zaangażowanie pracowników mocniej ukorzeniają biznes w lokalnej infrastrukturze, bo przecież, to ludzie tworzą firmę, a know-how, kapitał to narzędzia, które pozwalają utrzymać się w światowej czołówce. Dzisiaj, wielu obecnych pracowników PZL-Świdnik to kolejne pokolenie świdniczan tworzących nasze zakłady śmigłowcowe. 


„PZL-Świdnik zawsze był obecny w gospodarczym i społecznym życiu Świdnika, pomagając w realizacji wielu inicjatyw. Jedną z nich było powołanie klubu sportowego, noszącego przez prawie pół wieku nazwę Fabryczny Klub Sportowy Avia. Był on zarówno dla świdniczan jak i pracowników naszego przedsiębiorstwa źródłem dumy i satysfakcji. Pomimo zmieniających się uwarunkowań, Avia Świdnik i PZL-Świdnik były ze sobą nieprzerwanie kojarzone. Obecnie, jako ważna część globalnej Grupy Leonardo, PZL-Świdnik uzyskuje nowe możliwości. Dzisiaj wykorzystujemy je, by te skojarzenia na powrót zmaterializować i mocniej promować naszą markę” – mówi Jacek Libucha, prezes zarządu PZL-Świdnik.

Foto PZL

Zakłady PZL-Świdnik są częścią dziedzictwa i tradycji polskiej Doliny Lotniczej
Podpisanie umowy sponsoringowej z Avią wyznacza kolejny kamień milowy dla roli jaką PZL-Świdnik odgrywa na Lubelszczyźnie. PZL-Świdnik jest polskim synonim śmigłowca, a dla regionu lokalną, jedną z ważniejszych firm, w której pracę znajduje już trzecie pokolenie, która umożliwia rozwój zawodowy i przyczynia się do umocnienia gospodarczego regionu. PZL- Świdnik, to także jeden z największych płatników podatku na Lubelszczyźnie.  

 
Dzisiaj, unikalna i ugruntowana wiedza PZL-Świdnik będzie mogła być wykorzystana i  umocniona dzięki dalszym inwestycjom w technologię i szkolenie pracowników: inżynierów, techników, montażystów. Dzięki temu zwiększa się lokalna pula talentów i podnoszone są ich umiejętności zawodowe, aby  wciąż odgrywać wiodącą rolę w obecnych i przyszłych programach śmigłowcowych Sił Zbrojnych RP. Rozwijając nasz biznes, nie zapominamy o naszych korzeniach i lokalnej społeczności, a inicjatywy, takie jak sponsoring Avii są dowodem naszego tu zaangażowania.

Foto PZL


PZL-Świdnik, będący częścią Leonardo, ma solidny plan na przyszłość, który zakłada duży wkład w przyszły wzrost gospodarczy kraju. Opiera się to na silnej legitymizacji istniejących i przyszłych programów śmigłowcowych, a szczególnie na produkcji nowych śmigłowców.


PZL-Świdnik ma na celu pozostanie synonimem polskiego śmigłowca i zdolności dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju, ale jednocześnie bycie częścią lokalnej infrastruktury – tak przemysłowej, jak społecznej – w myśl sloganu Avii: „Razem latamy wyżej”. 

 

Foto PZL