Rozwiązania elektroniczne Leonardo zapewniające przetrwanie śmigłowców na polu walki

13 October 2023

Bezpieczeństwo śmigłowców jest w centrum uwagi Leonardo, dlatego wysiłek wkładany w ich projektowanie, a także wszelkich systemów pokładowych przyczynia się do zwiększenia przeżywalności śmigłowców na polu walki, a tym samym zdolności realizowania zadań. Platformy Leonardo są projektowane z uwzględnieniem odporności płatowca na wypadek zderzenia, wysokiej tolerancji na uszkodzenia i zdolności przeciwdziałania zagrożeniom, a także wyjątkowej zdolności przekładni do pracy na sucho. Systemy i podsystemy elektroniczne mają przeciwdziałać wielu zagrożeniom, a ich ciągły rozwój i analiza danych misji prowadzi do dalszego rozwoju i utrzymywania wiodącej pozycji technologicznej.

Miysis DIRCM – Bezpieczny powrót do domu

Miysis DIRCM – Directed Infrared Countermeasures, czyli bezpośrednie środki przeciwdziałania systemom działającym w podczerwieni to najbardziej zaawansowany na świecie operacyjny system pokładowy do ochrony śmigłowców i samolotów. DIRCM zapewnia ochronę statków powietrznych poprzez obezwładnianie głowicy poszukiwawczej wrogiego pocisku nagłym i potężnym strumieniem zakodowanej energii laserowej. Leonardo posiada rozwijaną przez kilka dziesięcioleci wiedzę, zarówno w zakresie technologii laserowej, jak i zaawansowanej dokładności celowniczej. Nie chodzi tylko o zapewnienie ochrony statku powietrznego w dowolnym momencie lotu pocisku, ale o posiadanie systemu, który może zneutralizować zagrożenie od razu w momencie jego uruchomienia. To właśnie może zrobić Miysis; od momentu wystrzelenia, zanim jeszcze pocisk zacznie kierować się w stronę statku powietrznego, natychmiast zakłócane jest jego działanie.

Foto: Leonardo Miysis DIRCM


Aby sprostać zagrożeniom, szczególnie biorąc pod uwagę systemy operujące w podczerwieni, istnieje pilna potrzeba udoskonalenia tradycyjnego podejścia. Już dziś śmigłowce Leonardo wyposażone są w zaawansowany system samoobrony (Defensive Aids System, DAS), który obejmuje radarowy odbiornik ostrzegawczy, czujnik ostrzegający o pociskach rakietowych i laserowy odbiornik ostrzegawczy, ale także dipole i flary.
Aby przeciwdziałać najbardziej zaawansowanym zagrożeniom, armie potrzebują nowego poziomu obrony, aby zapewnić skuteczne prowadzenie operacji na linii frontu i bezpieczny powrót personelu do domu. Jednym z największych zagrożeń dla śmigłowców są przenośne systemy obrony powietrznej (MANPADS). Broń ta jest dostępna w dużej liczbie, można ją wystrzelić niemal z każdego miejsca, ma wysoką skuteczność, a pocisk może dotrzeć do celu w ciągu zaledwie kilku sekund.
Złożoność systemów obronnych, ich interoperacyjność wydaje się być kluczowym czynnikiem sukcesu na nieprzewidywalnym polu walki, czego dowodem są obecne konflikty zbrojne. Ponadto ważna jest także integracja różnych systemów obronnych na platformie, co może być również możliwe dzięki otwartej architekturze niektórych rozwiązań, jak proponuje Leonardo w przypadku swojego Miysis DIRCM.
Otwarta architektura Miysis DIRCM umożliwia współpracę z dowolnym systemem ostrzegania przed pociskami rakietowymi, zarówno samodzielnie, jak i z częścią zintegrowanego systemu samoobrony. Oznacza to, że Miysis DIRCM można łatwo podłączyć do większej, zintegrowanej architektury DASS lub, jeśli klient tego wymaga, do istniejącej architektury już zainstalowanej na danej platformie - co jest zgodne z rosnącym na popularności trendem w lotnictwie, polegającym na odchodzeniu od zastrzeżonych, zamkniętych czarnych skrzynek i struktur.

Foto: Leonardo Miysis DIRCM


Miysis DIRCM może współpracować z dowolnym wcześniej zainstalowanym czujnikiem ostrzegania o pociskach rakietowych lub innym zagrożeniu (Missile Warning or Threat Warning Sensor, MWS/TWS). Obecnie jest on zintegrowany z siedmioma różnymi MWS/TWS, w tym z systemem Leonardo Multiple Aperture InfraRed (MAIR).
Miysis DIRCM może korzystać z wojskowego standardu 1553 lub, opartych na sieci Ethernet, protokołów NATO DAS STANAG 4781 Open Architecture (NATO Defensive Aids System, NDAS), umożliwiając integrację ze starszymi platformami, zapewniając jednocześnie najlepszą szybkość przesyłania danych i "inteligentne" połączenie z bardziej nowoczesnymi, cyfrowymi platformami z kontrolerem IDAS.
Dla pokonania współczesnych zagrożeń, kluczowe jest zapewnienie bardzo krótkiego czasu do osiągnięcia celu (Time to Energy on Target TEoT) z przytłaczającą energią nakierowaną na cel (Energy on Target, EoT). Aby to umożliwić, Miysis DIRCM został zaprojektowany do działania w pełni automatycznie i autonomicznie.
Aby zapewnić najwyższą ochronę przed wieloma jednoczesnymi zagrożeniami, zalecane jest rozwiązanie z dwoma lub trzema efektorami. Miysis DIRCM potrzebuje tylko prostego źródła zasilania 28 VDC na LRU. W przypadku systemu z dwoma efektorami, w stanie bezczynności pobór mocy wynosi około 300 W. Gdy oba lasery działają, szczytowe zapotrzebowanie na moc jest nadal mniejsze niż 1350W. System z dwoma efektorami waży tylko 38 kg, a jego wpływ na przepływ powietrza jest minimalny. Ponadto wszystkie ruchome części systemu są zamknięte pod szafirową kopułą, co oznacza, że operacje platformą z Miysis są bardzo łatwe i nie wymaga rutynowej konserwacji.
Miysis DIRCM jest prezentowany podczas konferencji Global Defense Helicopter, która odbywa się w Warszawie w połowie października br.

Laserowy system monitorowania i wykrywania przeszkód dla zapewnienia bezpiecznych torów lotu śmigłowca

Również podczas tego wydarzenia, Leonardo zaprezentuje nowej generacji laserowy system antykolizyjny podwójnego zastosowania dla małych i średnich platform śmigłowcowych. Poprzednia wersja systemu wykorzystywana była na większych platformach jak AW101 (EH-101). Nowy system - LOAM-V2 (Laser Obstacle Avoidance and Monitoring), waży tylko 13 kg i ma kompaktowe wymiary. Ten nowy system identyfikacji i sygnalizowania stosowany na śmigłowcach szybko wykrywa obecność małych przeszkód na torze lotu, takich jak kable o średnicy zaledwie 5 mm, filary i konstrukcje, umożliwiając załodze na czas zmianę wysokości lub kierunku lotu.
Wsparcie nawigacyjne działa jak radar-laser (LADAR), bezpiecznie skanując obszar wokół toru lotu, aby zebrać w czasie rzeczywistym informacje o środowisku, terenie i przeszkodach. Informacje są następnie przetwarzane w celu identyfikacji i klasyfikacji wszelkich przeszkód oraz zapewnienia w odpowiednim czasie ostrzeżeń dźwiękowych i wizualnych. Aby zapewnić pilotowi maksymalną świadomość sytuacyjną w różnych warunkach lotu, działanie systemu jest zoptymalizowane pod kątem lotu na większej wysokości przelotowej lub do podejścia z mniejszą prędkością podczas zawisu.

Foto: Leonardo LOAM

 

Wielowymiarowe podejście Leonardo do przeżywalności platform śmigłowcowych

W centrum uwagi Leonardo przy projektowaniu platform śmigłowców leży ich przeżywalność na polu walki. Od samego początku są one projektowane tak, aby sprostać szerokiej gamie wymagających zadań. Oprócz powyżej zaprezentowanych dwóch rozwiązań tj.  Miysis DIRCM i LOAM-V2, Leonardo zapewnia wielowymiarowe podejście do zapewnienia przeżywalności śmigłowców na polu walki -  obejmuje to odporność na zderzenia potwierdzoną testami, niską podatność na ostrzał z broni strzeleckiej – poprzez bezpieczne oddzielenie systemów już na etapie projektowania i zapewnienie redundancji systemów krytycznych, a także ochrony balistycznej kluczowych systemów oraz kokpitu, kabiny i układu paliwowego. Łopaty wirnika i przekładnia są odporne pod względem balistycznym – udowodniono, że łopaty wirnika głównego i ogonowego wytrzymują uderzenie pociskiem kalibru 12,7 mm i gwarantują bezpieczny lot przez 90 minut po uderzeniu, a przekładnia główna może pracować przez 30–60 minut na sucho (w zależności od typu platformy) po całkowitej utracie oleju, co równa się zwykle wystarczająco długiemu czasowi bezpiecznego lotu.
Wszystkie wyżej wymienione możliwości mogą się różnić w zależności od platformy i zawsze zależą od wyboru użytkownika. Dostępnych jest wiele opcji w zależności od misji początkowo przewidzianych przez klienta, ale platformy mogą zostać poddane modernizacji w celu odpowiedzi na przyszłe potrzeby ich użytkowników.

 

Więcej nt. rozwiązań Leonardo - Miysis DIRCM i LOAM-V2:
https://uk.leonardo.com/en/news-and-stories-detail/-/detail/miysis-dircm-bringing-you-home-safe
https://electronics.leonardo.com/en/news-and-stories-detail/-/detail/leonardo-loamv2-fia2022