Nasze dziedzictwo fundamentem przyszłości

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy jubileusz powstania naszej firmy – moment, w którym planując przyszłość na chwilę zatrzymujemy się, żeby spojrzeć wstecz. Czas, który minął od utworzenia PZL-Świdnik pozwolił nam zgromadzić wiedzę
i doświadczenie na każdym etapie powstawania śmigłowca – od projektowania, poprzez rozwój i produkcję, aż po serwis i modernizację. Tu, w Świdniku 70 lat temu powstały polskie zakłady śmigłowcowe, które z czasem stały się synonimem wiropłata. Dziedzictwo jakie jest w naszych rękach jest dumą wszystkich Polaków, a śmigłowce ze Świdnika potrafią zaspokoić i potrzeby wojska i podbić serca Polaków, są symbolem siły, wytrzymałości i polskiego charakteru.

Większą część floty śmigłowcowej polskiego wojska stanowią obecnie świdnickie wiropłaty. Znam je dobrze, bo wykonywałem na nich wiele zadań
w czasie mojej służby wojskowej w kraju i poza jego granicami. Sprawdzały się świetnie, a widok śmigieł na horyzoncie zawsze wlewał w serca żołnierzy pozytywne emocje. Nasze rodzime śmigłowce służą wielu użytkownikom
– m.in. w Czechach, w Hiszpanii i na Filipinach – są też od lat symbolem tatrzańskiego ratownictwa. Istniejącą flotę wciąż modernizujemy, rozszerzając jej możliwości i wspierając użytkowników.

Świdnik. Tutaj tuż przed wybuchem wojny w czerwcu 1939 roku marszałek Edward Śmigły-Rydz otworzył Szkołę Pilotów Ligi Ochrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej wraz z pobliskim lotniskiem. Kilka lat po zakończeniu wojny, dla tych obszarów wyznaczono plany budowy fabryki służącej polskiemu lotnictwu i osiedla mieszkaniowego dla ogromnej liczby przyszłych pracowników. Produkcja w PZL-Świdnik ruszyła dokładnie 70 lat temu, w 1951 roku. 

Dzisiaj, po 70 latach działalności PZL-Świdnik, trudno sobie wyobrazić miasto Świdnik bez zakładów śmigłowcowych. W naszym regionie działają setki firm, które tworzą lokalny łańcuch dostaw, a blisko tysiąc dostawców z całej polskich składa się na pełny obraz tego niezwykłego przedsięwzięcia śmigłowcowego.

Naszym zobowiązaniem wobec partnerów biznesowych, dostawców, podwykonawców i wszystkich interesariuszy jest wprowadzenie tego ekosystemu na stromą ścieżkę technologiczną, która poprowadzi nas wspólnie na kolejne poziomy doskonałości w dziedzinie wiropłatów. Jako jeden
z największych krajów w tej części Europy zasługujemy na własny program śmigłowcowy, który tworzy wartość dodaną dla polskiej gospodarki. Śmigłowce są potrzebne do realizacji wielu zadań w czasie różnego typu nagłych zdarzeń humanitarnych, społecznych, wojskowych, czy związanych z żywiołami i naturą.

Jeśli uznać, że przemysł obronny i lotniczy jest strategiczny z punktu widzenia państwa, to krajowe zamówienia w przemyśle lotniczym, czy węziej - śmigłowcowym są sercem tego ekosystemu. Wtłaczają one do całego obiegu środki inwestycyjne, a pośrednio know-how i technologie, aby cała gospodarka nieustająco mogła rozwijać się i budować odporność na coraz częstsze i głębsze zmiany cykli koniunkturalnych. Branża lotnicza należy do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, dostarczając produkty o wysokiej wartości dodanej. W dziedzinie awiacji Polska ma duży potencjał, a PZL-Świdnik jest jego fundamentem. Tego potencjału nie wolno nam zmarnować, a naszym obowiązkiem jest go rozwijać i doskonalić. Jest to narzędzie do bogacenia się narodu i umacniania roli Polski na globalnej scenie przemysłu obronnego.

Minęła ponad dekada odkąd dołączyliśmy do rodziny śmigłowcowej w ramach grupy Leonardo. Pozycja Leonardo jako lidera wysokich technologii i globalnej firmy znajdującej się w pierwszej dziesiątce graczy w branży lotniczej, obronnej
i bezpieczeństwa sprawiła, że nasze świdnickie zakłady śmigłowcowe znacząco umocniły swoją pozycję na tym rynku. Technologicznie i biznesowo rozwinęliśmy skrzydła – nasze przychody urosły czterokrotnie, rozwinęliśmy sprzedaż eksportową i w znaczący sposób rozbudowaliśmy bazę technologiczną i park maszynowy. Z drugiej strony PZL-Świdnik został zaangażowany w całą paletę programów śmigłowcowych i ma swój udział w ich globalnym sukcesie, czego najlepszym przykładem jest śmigłowiec AW139, w którego projektowanie byliśmy zaangażowani od samego początku, a obecnie wytwarzamy struktury. 

PZL-Świdnik to jedyne polskie zakłady śmigłowcowe posiadające pełne kompetencje do projektowania, rozwoju, produkcji i serwisowanie śmigłowców
w całym ich cyklu użytkowania. Nasza ambitna załoga, konstruktorzy, technicy, inżynierowie, technolodzy i pozostała kadra pracowników są gotowi do nowych wyzwań i na nowe śmigłowce, które tutaj mogą być opracowane, aby wylecieć na świdnickie niebo. Naszym wojskowym partnerom strategicznym proponujemy dwa nowe programy śmigłowcowe, które rozwijalibyśmy wspólnie z polskimi kooperantami i w oparciu o polski łańcuch dostaw. Proponujemy polskiemu wojsku nowy śmigłowiec wielozadaniowy w oparciu o platformę AW139 oraz przyłączenie się do międzynarodowego programu budowy nowego
i najnowocześniejszego śmigłowca bojowego AW249, który jest obecnie rozwijany przez Leonardo dla włoskiego resortu obrony. Przygotowaliśmy także plany głębokiej modernizacji śmigłowca Sokół w ramach oferty Next Generation. Jesteśmy również kluczowym partnerem dla Marynarki Wojennej RP
w programie AW101, śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych
i wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz przygotowujemy ofertę śmigłowców pokładowych w oparciu o AW159.
PZL-Świdnik aktywnie reaguje również na oczekiwania wobec platform bezzałogowych, a program Albatros mógłby być jedną z nich.

Liczymy na kontynuowanie wieloletniej, strategicznej współpracy z Siłami Zbrojnymi. Chcemy być także dostawcą pierwszego wyboru dla naszych wszystkich odbiorców oraz liczącym się kooperantem dla naszych partnerów biznesowych. Programy śmigłowcowe to nie tylko statki powietrzne, narzędzia dla wojska i innych użytkowników, ale także istotne korzyści dla bezpieczeństwa przemysłowego kraju, miejsca pracy i rozwój awangardowych technologii.

Z ufnością i nadzieją patrzę w przyszłość, aby z naszymi polskimi partnerami przemysłowymi tworzyć nową jakość życia, dzięki rozwojowi polskich programów śmigłowcowych.

Jacek Libucha
Prezes Zarządu PZL-Świdnik