System Zarządzania Jakością

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A., począwszy od 1996 roku utrzymuje i w sposób ciągły doskonali zcertyfikowany System Zarządzania Jakością, który poprzez przejrzystą Politykę Jakościprocesy, księgi, procedury oraz przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich pracowników i Najwyższego Kierownictwa zapewnia produkcję wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania Klientów, norm i przepisów.

Spełnienie tych wymagań potwierdzone jest uzyskanymi przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik” S.A. Certyfikatami / Zatwierdzeniami.