Obróbka plastyczna
  • Kształtowanie części blaszanych na prasach z przeponą lub poduszką gumową;  
  • Gięcie blach na prasach krawędziowych;
  • Cięcie rozkrojów na maszynie Water Jet;
  • Kształtowanie profili i blach na obciągarkach;   
  • Kształtowanie blach na trójwalcarce;
  • Prostowanie blach na prostowarce; 
  • Tłoczenie na prasie podwójnego działania;
  • Na wyposażeniu są także prasy hydrauliczne i mimośrodowe do cięcia, wykrawania, okrawania, gięcia itp.
  • Kształtowanie części blaszanych na prasach z przeponą lub poduszką gumową.