Postępowania przetargowe

W tym miejscu znajdują się informację na temat aktualnie trwających oraz zakończonych przetargów dotyczących sprzedaż środków trwałych w PZL Świdnik S.A.

Aktualnie trwające przetargi:

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY DZIAŁEK NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
„PZL-ŚWIDNIK” SPÓŁKA AKCYJNA

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A. znajdujących się na terenie Świdnika oraz gminy Ostrowa Lubelskiego.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY I REGULAMINU PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA DOKUMENTACH:


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH – SPRZEDAŻ NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 74 POZYCJE

Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.leonardocompany.com/en/global/europe/poland/Awidnik-machines-and-devices-tender