Postępowania przetargowe

W tym miejscu znajdują się informację na temat aktualnie trwających oraz zakończonych przetargów dotyczących sprzedaż środków trwałych w PZL Świdnik S.A.

Aktualnie trwające przetargi:

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NA REALIZACJE DLA SPÓŁKI WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO„PZL-ŚWIDNIK” SPÓŁKA AKCYJNA USŁUGI BADANIA WPŁYWU WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO TYPU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ POŚREDNIEGO NA ZACHOWANIE STRUKTURY I WYTRZYMAŁOŚCI ŁOPATY.

 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Świdnik” S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usługi badania wpływu wyładowania atmosferycznego typu bezpośredniego oraz pośredniego na zachowanie struktury i wytrzymałości łopaty.

 

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REGULAMINU PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA DOKUMENTACH:

 

___________________________________________

ARCHIWALNE

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ZŁOMU NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO ,,PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

 

STATUS PRZETARGU: ROZSTRZYGNIĘTY

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ZŁOMU NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-ŚWIDNIK” SPÓŁKA AKCYJNA

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż złomu będącego własnością Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY I REGULAMINU PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA DOKUMENTACH:

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 24.07.2023, GODZ. 12:00

 

 

 

ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY DZIAŁEK NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
„PZL-ŚWIDNIK” SPÓŁKA AKCYJNA

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A. znajdujących się na terenie Świdnika oraz gminy Ostrowa Lubelskiego.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY I REGULAMINU PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA DOKUMENTACH: