Kodeks Etyczny

PZL- Świdnik uważa za właściwe i konieczne przyjęcie Kodeksu Etycznego, który wyraża wartości, do których muszą się stosować wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób nawiązali relacje z naszą Firmą.

Kodeks etyczny PZL-Świdnik ma również na celu zapobieganie sytuacjom, które mogą stanowić konflikt interesów. Obejmują one między innymi ocenę potencjalnych konfliktów, które mogą wynikać ze stosunków pracowniczych, relacji rządowych, interesów finansowych i innych zajmowanych stanowisk.

Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego przez wszystkich, którzy pracują dla PZL-Świdnik, są zatem niezbędne dla zachowania przejrzystości i reputacji naszej Firmy.