Badania laboratoryjne

PZL-Świdnik S.A. oferuje wykonywanie badań i pomiarów realizowanych przez zespół laboratoriów zakładowych:

  • laboratorium metaloznawcze
  • laboratorium chemiczne
  • laboratorium pomiarów długości i kąta
  • laboratorium pomiarów temperatury i wilgotności
  • laboratorium pomiarów elektrycznych