Nasza Firma

Zarząd

Zarząd

Historia

Wszystko zaczęło się na początku lat 50-tych na Lubelszczyźnie. Na terenie Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wybudowano zakłady lotnicze, których początkowo głównym przeznaczeniem była produkcja części do myśliwców MIG-15.

Historia

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny

PZL- Świdnik uważa za właściwe i konieczne przyjęcie Kodeksu Etycznego, który wyraża wartości, do których muszą się stosować wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób nawiązali relacje z naszą Firmą.

Kodeks antykorupcyjny

Kodeks antykorupcyjny PZL-Świdnik reprezentuje uporządkowany i spójny system reguł, inspirowany zasadami uczciwości i przejrzystości, mający na celu przeciwstawienie ryzyka niedozwolonych praktyk podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Kodeks antykorupcyjny

Kontakt z akcjonariuszami

Kontakt z akcjonariuszami