Nasza Firma

Nasza Firma

70 lat PZL-Świdnik

70 lat PZL-Świdnik

Zobacz zakładkę poświęconą 70-leciu powstania PZL-Świdnik

Twoja Kariera
w PZL-Świdnik S.A.

Wierzymy, że każdy Pracownik wnosi do Firmy coś cennego i niepowtarzalnego, co pozwala nam tworzyć produkty
i usługi o najwyższej jakości.

Odwiedź naszą zakładkę Kariera,
aby zobaczyć jak wygląda praca
w PZL-Świdnik S.A. i dołącz
do naszego Zespołu

Twoja Kariera w PZL-Świdnik S.A.

Zamówienia

Zamówienia

Współpraca z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

PZL-Świdnik S.A. wdrożył w 2006 roku System Zarządzania Środowiskiem i BHP. System podlega ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych jak również biznesowych związanych z faktem przynależności do międzynarodowej korporacji Leonardo Helicopters.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Projekty UE

Projekty UE

PZL-Świdnik jest beneficjentem funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje oraz prace B+R, których wykorzystanie wspiera rozwój firmy, innowacyjne produkty i technologie.