Polityka Plików Cookie

Spółka PZL-Świdnik S.A, z siedzibą pod adresem Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, reprezentowana przez przedstawiciela prawnego pro tempore jako Administratora Danych (zwanego dalej “Administratorem Danych” lub “Spółką”), informuje użytkownika za pośrednictwem niniejszej polityki ("Polityka Plików Cookie") o stosowaniu plików cookie na niniejszej stronie internetowej ("Witryna") zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 ("RODO") oraz międzynarodowymi, europejskimi i włoskimi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych, w każdym przypadku w zakresie, w jakim mają one zastosowanie od czasu do czasu, wraz z ich odpowiednimi zmianami, uzupełnieniami i reformami (zwanymi zbiorczo, wraz z RODO, "Obowiązujące Przepisy Dotyczące Prywatności").

Niniejsza informacja jest wydawana przez Administratora Danych w formie uproszczonej, zgodnie z postanowieniem Włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanym 8 lipca 2014 roku "Określenie uproszczonych sposobów informowania i uzyskiwania zgody na korzystanie z plików cookie".

Czym jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik wysyłany do przeglądarki użytkownika i przechowywany w pamięci urządzenia podczas odwiedzania przez niego strony internetowej.

Pliki cookie pozwalają na zwiększenie efektywności Witryny poprzez personalizację przeglądania i identyfikację preferencji użytkownika. Na przykład, pliki cookie mogą być używane do określenia, czy nastąpiło już połączenie między komputerem użytkownika a stronami Witryny, do zwrócenia uwagi użytkownika na istotne wiadomości lub do zachowania informacji o "loginie".

Rodzaje plików cookie używanych w Witrynie

Witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie: niektóre pliki cookie są ustawiane i zarządzane przez Administratora Danych (pliki cookie pierwszej strony), inne są ustawiane i zarządzane przez osoby trzecie zgodnie z ich polityką prywatności (pliki cookie stron trzecich).

1.    Techniczne / funkcjonalne pliki cookie

Pliki cookie są warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania Witryny. Pozwalają one na przeglądanie, udostępnianie treści, przechowywanie danych logowania w celu przyspieszenia dostępu do Witryny w przypadku kolejnych wizyt (jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem) oraz aktywację preferencji przeglądania. Bez technicznych plików cookie nie możemy zagwarantować idealnego funkcjonowania usług, dla których użytkownicy korzystają z Witryny. Z drugiej strony, funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania Witryny, ale poprawiają jakość i komfort przeglądania.

2.    Pliki cookie dotyczące statystyk i wydajności

Pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, abyśmy mogli ocenić i poprawić jej działanie oraz nadać priorytet tworzeniu treści, które najlepiej spełniają potrzeby informacyjne naszych użytkowników. Na przykład, pozwalają nam dowiedzieć się, które strony są częściej i rzadziej odwiedzane. Uwzględniają one między innymi liczbę odwiedzających, czas spędzony w Witrynie przez średnią liczbę użytkowników oraz sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do Witryny (np. poprzez linki, reklamy, etc.). W ten sposób możemy zapewnić, że strony ładują się szybko i są poprawnie wyświetlane. Wszystkie informacje zebrane przez takie pliki cookie są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika. W celu realizacji tych funkcji w naszej Witrynie. korzystamy z usług stron trzecich, które anonimizują dane i sprawiają, że nie są one powiązane z konkretnymi osobami. W przypadku usług, które nie są całkowicie zanonimizowane, aby zagwarantować prywatność użytkownika, znajdują się one na liście plików cookie osób trzecich, dla których można odmówić zgody.

3.    Marketingowe i profilujące pliki cookie

Administrator Danych nie korzysta z własnych marketingowych lub profilujących plików cookie, tj. takich, które służą do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania wiadomości handlowych odpowiadających preferencjom wyrażonym podczas wizyty lub w celu poprawy komfortu przeglądania stron.

4.    Funkcjonalne i profilujące pliki cookie osób trzecich

Administrator Danych wykorzystuje pliki cookie osób trzecich, wysyłane przez firmy, którym Administrator Danych zaufał. Dzięki tym plikom cookie, możemy zaoferować użytkownikom naszą ofertę handlową na innych stronach internetowych. Nie mamy żadnej kontroli nad informacjami dostarczanymi przez pliki cookie osób trzecich i nie mamy dostępu do tych danych. Informacje takie są niezależnie kontrolowane przez firmy zewnętrzne zgodnie z postanowieniami ich odpowiednich polityk.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie podmiotów trzecich, zapoznać się z ich polityką prywatności i świadomie wyrazić zgodę lub jej odmówić, dlatego też należy odwiedzić wymienione poniżej strony internetowe należące do tych podmiotów trzecich.

5.    Pliki cookie wykorzystywane w Witrynie

Poniżej zostały wyszczególnione kategorie wszystkich plików cookie, którymi zarządzamy, lub które świadomie udostępniamy:
 

 

Techniczne / funkcjonalne pliki cookie:

Nazwa
Domena
Ważność
Tylko host
Tylko http
Ścieżka
Zabezpieczenie
Sesja
Cel
GUEST_LANGUAGE_ID
.leonardocompany.com
1 rok
FAŁSZ
PRAWDA
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Zawiera ustawienie języka użytkownika.
COOKIE_SUPPORT
.leonardocompany.com
1 rok
PRAWDA
PRAWDA
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Sprawdza czy przeszukiwarka wspiera pliki cookie
JSESSIONID
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
PRAWDA
/
FAŁSZ
PRAWDA
Zawiera ID sesji użytkownika
LFR_SESSION_STATE_20119
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
FAŁSZ
/
PRAWDA
PRAWDA
Zawiera ID użytkownika na platformie Liferay
leonardocompanyAccept
.leonardocompany.com
100 lat
PRAWDA
FAŁSZ
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Zawiera informację czy użytkownik zaakceptował pliki cookie
leonardocompanyPageAccept
.leonardocompany.com
7 dni
PRAWDA
FAŁSZ
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Zawiera informację czy użytkownik zaakceptował zrzeczenie się 

 

Walls.io

Nazwa
Domena
Ważność
Tylko host
Tylko http
Ścieżka
Zabezpieczenie
Sesja
Cel
_ga
.walls.io
2 late
FAŁSZ
FAŁSZ
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Używany przez Google Analytics dla Walls.io
_gat
.walls.io
1 min
FAŁSZ
FAŁSZ
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Używany przez Google Analytics dla Walls.io
_gid
.walls.io
1 dzień
FAŁSZ
FAŁSZ
/
FAŁSZ
FAŁSZ
Używany przez Google Analytics dla Walls.io
cookieSupport
.walls.io
7 lat
FAŁSZ
FAŁSZ
/
PRAWDA
FAŁSZ
Wsparcie Cookies dla Walls.io
cookieSupport
.walls.io
7 lat
PRAWDA
PRAWDA
/
PRAWDA
FAŁSZ
Wsparcie Cookies dla Walls.io
nodeServer
.walls.io
30 min
PRAWDA
PRAWDA
/
PRAWDA
FAŁSZ
 

 

F5

Nazwa
Domena
Ważność
Tylko host
Tylko http
Ścieżka
Zabezpieczenie
Sesja
Cel
TS0120880b
.leonardocompany.com
sesja
FAŁSZ
FAŁSZ
/
FAŁSZ
PRAWDA
 
TS0151ffca
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
FAŁSZ
/
FAŁSZ
PRAWDA
 
TIN
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
FAŁSZ
/
PRAWDA
PRAWDA
 
BIGipServerPool-nuovo-sito-staging
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
PRAWDA
/
PRAWDA
PRAWDA
 
F5_ST
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
FAŁSZ
/
PRAWDA
PRAWDA
 

 

VPN

Nazwa
Domena
Ważność
Tylko host
Tylko http
Ścieżka
Zabezpieczenie
Sesja
Cel
MRHSession
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
FAŁSZ
/
PRAWDA
PRAWDA
Zawiera ustawienia języka użytkownika
LastMRH_Session
.leonardocompany.com
sesja
PRAWDA
FAŁSZ
/
PRAWDA
PRAWDA
Sprawdza czy przeszukiwarka wspiera pliki cookies

Pliki cookie dotyczące statystyk i wydajności:

Google Analytics

Nazwa
Domena
Ważność
Tylko host
Tylko http
Ścieżka
Zabezpieczenie
Sesja
Cel
NID
.google.com
6 miesięcy
 
X
/
 
 
Plik cookie NID zawiera unikalny identyfikator, który jest używany przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język (na przykład włoski), liczba wyników wyszukiwania, które użytkownik chce, aby były wyświetlane dla każdej strony (na przykład 10 lub 20) i filtr Google SafeSearch aktywacja preferencji użytkownika,
_ga
.leonardocompany.com
2 lata
 
 
/
 
 
Plik cookie Google Analytics używany do rozróżnienia, czy użytkownik korzystał wcześniej z witryny. Nie zawiera on żadnych danych osobowych.
_gid
.leonardocompany.com
24 godziny
 
 
/
 
 
Plik cookie Google Analytics używany do rozróżnienia użytkowników.
_gat
.leonardocompany.com
1 minuta
 
 
/
 
 
Techniczny plik cookie Google Analytics

Hotjar

Używamy Hotjar aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar jest usługą technologiczną, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie linki klikają, co użytkownicy lubią, a czego nie lubią, itp.), co umożliwia nam budowanie i utrzymywanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywany i przechowywany tylko w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie wykorzystamy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać więcej szczegółów, proszę zapoznać się z polityką prywatności Hotjar, klikając link.

Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych dotyczących Twojego korzystania z naszej strony oraz używania przez Hotjar śledzących plików cookie na innych stronach internetowych, korzystając z linku rezygnacji.

W celu zapewnienia prawidłowego działania, podobnie jak większość narzędzi śledzących, Hotjar przechowuje pliki cookie pierwszej strony w przeglądarce odwiedzającego. Pliki cookie są ustawiane albo przez skrypt Hotjar, albo w wyniku odwiedzenia witryny Hotjar.

Takie pliki cookie są potrzebne do wyświetlania prawidłowych treści dla odwiedzających, bez identyfikowania kogokolwiek. Jeśli chcesz zrezygnować z bycia śledzonym przez Hotjar, możesz to zrobić tutaj.

Odwiedzający z wyłączoną obsługą plików cookie

Hotjar nie śledzi ani nie rejestruje odwiedzających, którzy mają wyłączone pliki cookie. W rzeczywistości, skrypt Hotjar nie ładuje poprawnie swoich różnych komponentów, jeśli wykryje, że pliki cookie są wyłączone. Dowiedz się więcej

Pliki cookie ustawiane przez skrypt Hotjar

Name
Description
Duration
_hjClosedSurveyInvites
Plik cookie Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany w momencie, gdy odwiedzający wejdzie w interakcję z modalnym wyskakującym okienkiem zaproszenia do ankiety. Jest on używany w celu zapewnienia, że to samo zaproszenie nie pojawi się ponownie, jeśli zostało już wyświetlone.
365 dni
_hjDonePolls
Plik cookie Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający wypełni ankietę za pomocą widgetu Feedback Poll. Jest on używany w celu zapewnienia, że ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona.
365 dni
_hjMinimizedPolls
Plik cookie Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający zminimalizuje widget sondażu. Jest on używany w celu zapewnienia, że widget pozostanie zminimalizowany, gdy odwiedzający będzie poruszał się po Twojej witrynie.
365 dni
_hjDoneTestersWidgets
Plik cookie Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik poda swoje dane w widżecie rekrutacji testerów użytkowników. Jest on używany w celu zapewnienia, że ten sam formularz nie pojawi się ponownie, jeśli został już wypełniony.
365 dni
_hjIncludedInSample
Plik cookie Hotjar. Ten plik cookie sesji jest ustawiany, aby Hotjar wiedział, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbie, która jest używana do generowania „lejków”.
365 dni
_hjShownFeedbackMessage
Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający minimalizuje lub kończy wyświetlanie przychodzącej informacji zwrotnej. Dzieje się tak dlatego, że przychodzące opinie zostaną natychmiast załadowane jako zminimalizowane, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawione pokazywanie.
365 dni
_hjid
Plik cookie Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Jest on używany do przechowywania w przeglądarce unikalnego dla danej witryny identyfikatora użytkownika Hotjar. Dzięki temu zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie będzie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika.
365 dni

Marketingowe / Profilujące pliki cookie:

Nie występują.

Zarządzanie plikami cookie

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ustawić preferencje dotyczące plików cookie za pomocą przeglądarki, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi pod następującymi linkami (Spółka nie kontroluje witryn osób trzecich ani ich instrukcji dotyczących włączania i wyłączania plików cookie; strony te mogą być aktualizowane, modyfikowane lub usuwane z przeglądarek osób trzecich według ich wyłącznego uznania):

•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Safari
•    Chrome 

Aby skorzystać z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych i stosowania innych technologii podobnych do plików cookie, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres DPO.leonardo@leonardo.com.

Akceptacja i rezygnacja z plików cookie

Kontynuując przeglądanie Witryny, zamykając pasmo informacyjne lub klikając na jakąkolwiek część strony lub przewijając ją w celu wyświetlenia dalszej zawartości, akceptujesz Politykę Plików Cookie Administratora Danych zezwalającą na używanie i gromadzenie plików cookie. W przypadku braku akceptacji plików cookie poprzez porzucenie przeglądania, wszelkie pliki cookie już zapisane lokalnie w przeglądarce pozostaną zapisane, ale nie będą już odczytywane ani wykorzystywane przez Administratora Danych do czasu późniejszej i ewentualnej akceptacji Polityki Plików Cookie. Użytkownik zawsze będzie miał możliwość usunięcia tych plików cookie w dowolnym momencie za pomocą sposobów, o których mowa na stronach wymienionych w akapicie "Zarządzanie plikami cookie" lub za pomocą narzędzia dostarczonego przez Administratora Danych.