Projekty w Realizacji

Projekt badawczy pt. „Optymalizacja i poprawa konstrukcji łopaty wirnika nośnego śmigłowca Sokół przy użyciu nowych materiałów kompozytowych i nowej technologii produkcji”  dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej łopaty wirnika nośnego śmigłowca W-3()/PZL W-3() ze zmodyfikowaną konstrukcja oraz nowa technologią produkcji w stosunku do  obecnie eksploatowanej. Projekt obejmuje zmianę wybranych parametrów geometrycznych łopaty jak i jej elementów składowych oraz wprowadzenie nowych rodzajów materiałów. Zastosowanie zmodyfikowanej geometrii łopaty wirnika nośnego  w połączeniu z nowym materiałem pozwoli istotnie polepszyć parametry osiągów śmigłowca oraz znacząco  wydłużyć  czas eksploatacji łopat wirnika nośnego.

Termin realizacji projektu: lata 2019-2023.
Całkowity koszt realizacji projektu: 27 962 417,88 PLN.
Wielkość dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 15 762 180,46 PLN.


Projekt badawczy pt. „Adaptacyjne podwozie nowego wiropłatu” (projekt ROLAND) współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOLOT.

Celem projektu jest opracowanie adaptacyjnego systemu podwozia z elektrycznym systemem chowania, poprzez opracowanie projektu konstrukcyjnego, przebadanie wybranego rozwiązania i wykonanie prób funkcjonalnych podwozia. W projekcie zostaną zastosowane rozwiązania ztłumiącymi głowicami z piezo-aktuatorami. Zaletą rozwiązania będzie optymalizacja istniejących rozwiązań pod względem podniesienia żywotności elementów podwozia z uwagi na zmniejszenie chwilowych maksymalnych obciążeń układu podwozia w cyklach starto lądowań a tym samym optymalizacja konstrukcyjna rozwiązania mająca na celu zmniejszenie gabarytów i ciężaru elementów konstrukcyjnych podwozia. Ponadto będzie możliwość adaptacji ustawień charakterystyki układu do zmiennych warunków zewnętrznych podczas postoju wiropłatu na niestabilnych podłożach, takich jak pokłady jednostek pływających czy podczas transportu. Wynikiem projektu będzie demonstracja podwozia wiropłatu z układem adaptacyjnym i elektrycznym systemem chowania.

Termin realizacji projektu: lata 2016-2020.
Całkowity koszt realizacji projektu: 23 379 997,97 PLN.
Wielkość dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 14 027 998,78 PLN.


Projekt badawczy pt. "Przystosowanie opcjonalnie pilotowanego śmigłowca do wykonywania misji morskich” (projekt HELIMARIS) w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu HELMARIS jest rozszerzenie możliwości operacyjnych opcjonalnie pilotowanego śmigłowca SW-4 „Solo” poprzez opracowanie jego wersji morskiej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez modyfikację urządzeń pokładowych, opracowanie algorytmów sterowania oraz układu autopilota o ograniczonej autonomiczności, a także opracowanie procedur dla operacji morskich, w tym misji wymagających interakcji z jednostkami pływającymi. Śmigłowiec będzie wyposażony w systemy, które zadbają o zwiększenie bezpieczeństwa podczas misji nad obszarami wodnymi, także w przypadku awarii systemów pokładowych wiropłatu. W ramach HELIMARIS zostanie opracowany system zarządzania lotem, w tym zaawansowane algorytmy sterowania, służące do monitorowania dynamiki lotu śmigłowca w operacjach morskich, jak i operacjach nad lądem, a w szczególności podczas lądowania na jednostkach pływających. System taki będzie mieć możliwość wdrożenia procedur optymalnego podejścia do lądowania na jednostce pływającej w różnych warunkach pogodowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów stateczności dynamicznej i możliwości kontroli lotu śmigłowca. Wszystkie opracowywane rozwiązania i modyfikacje istniejących już systemów pokładowych śmigłowca oraz nowego wyposażenia zewnętrznego, będą analizowane i badane w warunkach laboratoryjnych w basenie holowniczym, w symulatorze śmigłowca o wysokiej jakości odwzorowania parametrów dynamiki lotu, a także w rzeczywistych warunkach operacyjnych śmigłowca. Przystosowanie wyposażenia śmigłowca i algorytmów sterowania autopilota powinno umożliwić opracowanie w pełni automatycznego śmigłowca, będącego w stanie realizować misje morskie, w tym lądowanie na jednostkach pływających, a także loty z możliwym udziałem pilota.

Termin realizacji projektu: lata 2016-2020.
Całkowity koszt realizacji projektu: 21 775 631,00 PLN.
Wielkość dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 10 124 847,15 PLN.