Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

PZL-Świdnik  wdrożył w 2006 roku System Zarządzania Środowiskiem i BHP. System podlega ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych jak również biznesowych związanych z faktem przynależności do międzynarodowej korporacji Leonardo Helicopters.

Nasz zakład posiada certyfikację w zakresie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2015 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie, prace rozwojowe, produkcję i obsługę techniczną śmigłowców oraz części zamiennych, produkcję zespołów do dużych samolotów pasażerskich i samolotów lekkich, produkcję elementów kompozytowych i klejonych, usługi w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i pokryciowej części metalowych, produkcję części oraz zespołów statków powietrznych w ramach międzynarodowej kooperacji oraz szkolenie personelu lotniczego

     

PZL-Świdnik mając na uwadze wymagania Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP jak również będąc Zakładem Zwiększonego Ryzyka opracował i wdrożył wewnętrzne wymagania środowiskowe i BHP oraz oczekuje ich spełnienia od wszystkich swoich podwykonawców. 

Wymagania te odnoszą się do zasad prowadzenia prac, jak również ich organizacji, które są szczegółowo określone w dokumentach, znajdujących się tutaj.

Polityka środowiskowa i BHP – obowiązująca w PZL-Świdnik.

PZL-Świdnik jako Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – informacje wymagane przepisami art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.