Certyfikaty / Zatwierdzenia

                     PZL-Świdnik S.A. posiada następujące Certyfikaty

W zakresie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ):

           

Zatwierdzenia na zgodność z przepisami lotniczymi:

Certyfikaty Nadcap na zgodność z:

          

Kwalifikacja personelu NDT: