Certyfikaty / Zatwierdzenia

PZL-Świdnik S.A. posiada następujące Certyfikaty w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ):

            

   

Zatwierdzenia na zgodność z przepisami lotniczymi:

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty Nadcap na zgodność z:

          

Kwalifikacja personelu NDT:

  

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również na stronie internetowej: (http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/dokumenty-komisji-ndt-/).