Połączenia nierozłączne
  • Montaż śrubonitów
  • Nitowanie
  • Spawanie stali, stopów aluminium i tytanu metodą TIG
  • Spawanie stopów aluminium metodą gazową
  • Łukowe spawanie stali elektrodami otulonymi
  • Zgrzewanie oporowe stali, stopów aluminium i tytanu
  • Klejenie w autoklawie