Badania i Rozwój

Dzisiejszy Dział Projektowania został przekształcony z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego - powołanego jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku - w organizację spełniającą wymagania najnowszych przepisów lotniczych, jakościowych oraz realizującą indywidualne wymagania użytkowników wyrobów finalnych, jakimi są śmigłowce. Równocześnie Dział Projektowania stanowi zatwierdzoną Organizację Projektującą w myśl przepisów PART 21 podczęść J.

Głównym obszarem działalności Działu Projektowania jest zapewnienie innowacyjności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa w konfiguracji projektowanych w PZL-Świdnik śmigłowców. Realizowane jest to poprzez prace modernizacyjne, jak również poprzez innowacyjne prace badawczo-rozwojowe.

Dział Projektowania tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-badawcza o szerokim wachlarzu kompetencji i doświadczenia, która:

  • opracowuje nowe rozwiązania techniczne w obszarze konstrukcji śmigłowców,
  • waliduje nowe rozwiązania techniczne w próbach zmęczeniowych, próbach naziemnych i w locie,
  • certyfikuje nowe rozwiązania techniczne w międzynarodowych agencjach lotniczych na zgodność z obowiązującym prawem lotniczym, 
  • inicjuje i koordynuje projekty badawczo-rozwojowe,
  • aktywnie uczestniczy w rozwoju techniki śmigłowcowej w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz w zakresie nowych materiałów dla lotnictwa.

W swoich zasobach Projektowanie posiada działy konstrukcyjne, obliczeniowe, laboratorium inżynieryjne, dział prób w locie. Współpracuje szeroko z organizacjami produkującymi, poddostawcami usług projektowych, jak i produkcyjnych.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest złożonym zagadnieniem i często wymaga ponad przeciętnego zaangażowania, doświadczenia, szerokiej wiedzy technicznej oraz menadżerskiej z zakresu zarządzana projektami, cierpliwości i determinacji.