Projekty UE

PZL-Świdnik jest beneficjentem funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje oraz prace B+R, których wykorzystanie wspiera rozwój firmy, innowacyjne produkty i technologie.