AW159
Wielozadaniowy śmigłowiec morski i lądowy

Najnowszy wielozadaniowy śmigłowiec bojowy

AW159 to nowy dwusilnikowy wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy zdolny do autonomicznego wykrywania, identyfikowania i zwalczania celów lądowych i morskich. Dodatkowo błyskawiczną ocenę sytuacji taktycznej – w każdych warunkach operacyjnych – wspomaga kompleksowy pakiet rozwiązań i środków ochrony własnej.

Zadania i Cechy

Realizacja misji

Oprócz skutecznej realizacji zadań bojowych śmigłowiec AW159 oferuje także – dzięki szerokim możliwościom adaptacyjnym – zdolność realizacji takich zadań, jak ewakuacja medyczna, poszukiwanie i ratownictwo (SAR), przerzut oddziałów żołnierzy lub sił specjalnych czy transport ładunku wewnętrznego lub podwieszonego w ramach uzupełniania zapasów z powietrza.

Nowoczesna technologia

Ten technicznie zaawansowany śmigłowiec dysponuje w pełni zintegrowanym, kompleksowym pakietem systemów zadaniowych, działających pod kontrolą Procesora Taktycznego. Efektywną interakcję ze śmigłowcem umożliwia interfejs człowiek-maszyna zaprojektowany tak, aby zmniejszyć obciążenie załogi, poprawiając jednocześnie warunki pracy w kokpicie, świadomość sytuacyjną i skuteczność realizacji misji.

Bezpieczeństwo, przeżywalność i gotowość do działania

Śmigłowiec AW159 został zaprojektowany z uwzględnieniem szeregu rozwiązań zwiększających przeżywalność załogi oraz zwiększających odporność maszyny na uderzenia, takich jak tolerancja konstrukcji na zniszczenia balistyczne, samouszczelniające się zbiorniki paliwa czy zastosowanie elementów opancerzenia. Krótki czas potrzebny na przygotowanie maszyny do startu oraz wysoki współczynnik gotowości do lotu sprawiają, że nasz śmigłowiec wyróżnia się spośród innych maszyn szybką gotowością do akcji.

Realizacja misji

Śmigłowiec AW159 rozszerza obszar zainteresowania i oddziaływania dowódców jednostek morskich. Modułowe wyposażenie zadaniowe śmigłowca zapewnia prawdziwą uniwersalność pozwalającą realizować różnego rodzaju zadania lotnicze na morzu z użyciem jednej platformy śmigłowcowej, obejmujące wywiad, obserwację, namierzanie celów i rozpoznanie (ISTAR), działania blokadowe na morzu, zwalczanie okrętów nawodnych (ZON), zwalczanie okrętów podwodnych (ZOP) czy poszukiwanie i ratownictwo (SAR).

Wyjątkowa technologia

Śmigłowiec może działać w sieci współtworzonej z innymi jednostkami dzięki najnowszym systemom łączności i nawigacji oraz sensorom, a także szerokiemu spektrum uzbrojenia do zwalczania celów nawodnych i podwodnych. Procesor Taktyczny oraz interfejs człowiek-maszyna zostały zaprojektowane tak, aby w zapewniać załodze przewagę w każdych warunkach na współczesnym polu walki.

Wbudowane bezpieczeństwo i niezawodność

AW159 to kompaktowy śmigłowiec w pełni przystosowany do eksploatacji na morzu na ograniczonej przestrzeni pokładów okrętów w wysokich stanach morza. Solidna konstrukcja śmigłowca, przemyślany i sprawdzony w praktyce sposób współpracy z okrętem, a także zredukowane do minimum potrzeby obsługowe w trakcie bazowania na okręcie zapewniają bezpieczną i stabilną eksploatację maszyny bez potrzeby uruchamiania skomplikowanych operacji logistycznych.

Dane techniczne

Pierwsza dekada śmigłowca Wildcat w Wojskach Lądowych Brytyjskich Sił Zbrojnych

Oficer Dowodzący 1. Regimentu Korpusu Powietrznego Wojsk Lądowych Charlie Scott wyjaśnia, w jaki sposób służący od 2009 r. w Wojskach Lądowych śmigłowiec Wildcat stał się integralną częścią realizowanych na całym świecie operacji i manewrów tego związku taktycznego.