Obróbka pokryciowa

W obrębie Zakładu Powłok działa w pełni zautomatyzowana linia do anodowania w kwasie chromowym i chromianowania. Możliwości linii to: badania nieniszczące, odtłuszczanie, odtlenianie sodowe, uaktywnianie powierzchni, uszczelnianie, anodowanie w kwasie chromowym, chromianowanie (Alodine 1200).

Następujące procesy certyfikowane są przez Nadcap: pasywacja stali nierdzewnych, anodowanie tytanu, fosforanowanie manganowe, chromianowanie, anodowanie w kwasie chromowym.

Obróbka pokryciowa aluminium i jego stopów

Nazwa procesu technologicznego
Gatunki obrabianych materialów
Gabaryty max części (m)

anodowanie w kwasie chromowym

aluminium i jego stopy
9.5 x 2.0 x 1.0
chromianowanie (alodynowanie)
 
9.5 x 2.0 x 1.0
anodowanie w kwasie siarkowym
 
5.8 x 0.6 x 2.4
frezowanie chemiczne
 
6.5 x 0.7 x 1.6
anodowanie twarde
 
1.0 x 0.7 x 1.6

Obróbki pokryciowe stali, stopów miedzi i tytanu

Nazwa procesu technologicznego
Gatunki obrabianych materialów
Gabaryty max części (m)
chromowanie techniczne
stale nisko - iśredniostopowe, miedż i stopy miedzi
1.9 x 0.6 x 1.0
1.4 x 0.6 x 1.0
chromowanie dekoracyjne
stale niskostopowe, miedż i stopy miedzi 
1.9 x 0.6 x 1.0
1.4 x 0.6 x 1.0
kadmowanie cyjanoalkaliczne
stale konstrukcjne nisko - i wysokostopowe
1.4 x 0.6 x 0.8
1.9 x 0.6 x 0.8
pasywacja stali nierdzewnych (nisko- i wysokostopowych)
stale nierdzewne
1.1 x 0.7 x 0.8
anodowanie tytanu

tytan i stopy tytanu

0.7 x 0.6 x 0.7
srebrzenie
miedż i stopy miedzi, stale nierdzewne
0.9 x 0.6 x 0.7
fosforanowanie cynkowe

stale nisko i średniostopowe, stale konstrukcyjne

1.4 x 0.6 x 0.7
fosforanowanie manganowe
stale konstrukcyjne
1.4 x 0.6 x 0.7

Obróbki lakiernicze metodą natryskową:  gabaryty max części [m]  10x4x1,1