Współpraca ze szkołami i uczelniami

Wspieramy rozwój kolejnych pokoleń inżynierów poprzez transfer know-how, organizację praktyk i staży, studia dualne i objęcie patronatem uczniów szkoły technicznej.

Od wielu lat współpracujemy z licznymi ośrodkami akademickimi w całej Polsce
i na świecie. Prowadzimy działania mające na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń, a także tworzymy przestrzeń do rozwoju dla studentów.

Wielu zdolnych absolwentów, zwłaszcza uczelni lotniczych, technicznych oraz ekonomicznych co roku zasila nasz zespół i stawia pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery zawodowej. Odwiedzamy szkoły i uczelnie, ale przede wszystkim zapraszamy Was do siebie aby móc zaprezentować studentom i uczniom możliwości techniczne naszego Zakładu.

Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
w Świdniku od wczesnych początków swojego istnienia jest ściśle związane z naszą Spółką. Ze względu na szybki rozwój Zakładu oraz idące za tym ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę techniczną, w roku 1959 Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących, mieszczącą się na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
w Świdniku. Przez kolejne lata, wspólnie kształciliśmy kolejne pokolenia specjalistów, którzy następnie stawali się kluczowymi Pracownikami Spółki.
W 1991 roku zarządzanie Szkołą przejęło Kuratorium Oświaty w Lublinie, a dziewięć lat później, decyzją Rady Powiatu Świdnickiego powołano w miejsce istniejącego Zespołu Szkół Technicznych - Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ).

Kolejną ważną datą na kartach wspólnej historii PZL-Świdnik oraz PCEZ w Świdniku jest dzień 30 listopada 2018 roku, kiedy to podpisaliśmy najnowsze
porozumienie o współpracy, mające na celu zacieśnienie naszych relacji oraz objęcie patronatem wybranych profili kształcenia, zwłaszcza związanych z mechaniką lotniczą. Dokładamy wszelkich starań, aby program zajęć praktycznych, wciąż prowadzonych na terenie naszego Zakładu, jak najlepiej wpasowywał się
w potrzeby młodego pokolenia techników. Dodatkowym działaniem jest program stażowy dla najzdolniejszych absolwentów, którzy mogą w ten sposób, bezpośrednio po zakończeniu edukacji, stawiać swoje pierwsze kroki
w przemyśle lotniczym, a następnie zostać naszymi Pracownikami.

Współpraca z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie znana głównie jako "Szkoła Orląt", na przestrzeni lat zmieniała swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia. Nie zmieniło się natomiast jedno – od momentu założenia aż do dzisiaj, jest miejscem, w którym kształceni są pasjonaci lotnictwa.

Od wielu lat, PZL-Świdnik jest miejscem, gdzie studenci LAW odbywają swoje praktyki i uczą się zawodu od najlepszych. Co roku, kolejne grupy studentów, zarówno kierunków cywilnych,  jak i wojskowych, odbywają na terenie naszej Spółki wycieczki i wizyty studyjne, aby poznać nasze zasoby techniczne oraz badawcze.

Ukoronowaniem wieloletniej współpracy było podpisanie w dniu 2 kwietnia 2019 roku umowy o współpracy w ramach organizacji studiów dualnych.

Lotnicza Akademia Wojskowa w porozumieniu z PZL-Świdnik jako pierwsza wojskowa uczelnia w Polsce uruchomiła inżynierskie studia dualne, na których możliwe jest łączenie nauki z pracą zawodową. Jest to jedyny tego typu projekt w skali kraju dotyczący mechaników lotniczych. W lipcu 2020 roku pierwsi studenci rozpoczęli staż na Wydziale Prób w Locie, gdzie przez kolejne trzy lata, pod okiem doświadczonych mechaników lotniczych, wieloletnich instruktorów szkolenia praktycznego zatwierdzonego Ośrodka Szkolenia Mechaników Lotniczych, będą zdobywali wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi statków powietrznych.

Wizyty Studyjne i Wycieczki


W naszym Zakładzie organizujemy wycieczki i wizyty studyjne dla Uczniów Szkół Technicznych oraz dla Studentów. Program wizyty jest zawsze indywidualnie dostosowany do potrzeb oraz zainteresowań grupy, która nas odwiedza. Tego typu wycieczka jest również doskonałą okazją do poznania nas jako potencjalnego Pracodawcy jeszcze przed zaaplikowaniem na praktykę lub do pracy.

Zainteresowane Szkoły i Uczelnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr:  81 722 63 44.