Kodeks antykorpupcyjny

Kodeks antykorupcyjny PZL-Świdnik reprezentuje uporządkowany i spójny system reguł, inspirowany zasadami uczciwości i przejrzystości, mający na celu przeciwstawienie ryzyka niedozwolonych praktyk podczas prowadzenia działalności gospodarczej.