Statuetka „Dumny Weteran” dla PZL-Świdnik

19 września 2023

Weteran - doświadczony żołnierz, uczestnik minionej kampanii ma swój dzień ustanowiony przez Sejm RP, ale na co dzień wsparcia udziela im Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Swoje zaangażowanie w działalność statutową Stowarzyszenia potwierdzają świdnickie zakłady śmigłowcowe PZL-Świdnik – oddając honory żołnierzom i finansowo wspierając projekty Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju zaplanowało i zrealizowało projekt “Rehabilitacja weteranów poprzez aktywność fizyczną”, a PZL-Świdnik miał zaszczyt wesprzeć finansowo tę inicjatywę.

Wsparcie rehabilitacji ruchowej rannych weteranów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu weteranów było celem, który może być osiągnięty dzięki uczestnictwu weteranów w aktywnościach ruchowo-sportowych. Dlatego zostali oni wyposażeni w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, w ramach tego projektu. Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że ta inicjatywa w znacznym stopniu umożliwi jej beneficjentom stabilny progres w nieustającym procesie powrotu do sprawności i zdrowia. PZL-Świdnik będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem, aby pomoc dla weteranów mogła być rozwijana. Realizujemy swój obowiązek, jako firma społecznie odpowiedzialna, oddając honor weteranom.


 

Podczas MSPO 2023 Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju przyznało statuetkę „Dumny Weteran” dla PZL-Świdnik. Wyróżnienie z rąk zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pilota Dariusza Malinowskiego, odebrał prezes PZL-Świdnik Jacek Libucha. Pan Generał pogratulował firmie, jak również podziękował Stowarzyszeniu za wysiłek wkładany w działania na rzecz weteranów. Jacek Libucha, jako weteran operacji wojskowych poza granicami kraju wyraził swoją solidarność z żołnierzami i wdzięczność Stowarzyszeniu za zaplanowanie i zrealizowanie tego projektu.

Statuetka „Dumny Weteran” wręczana jest podczas MSPO od 2013 roku. To wyróżnienie dla firm i instytucji aktywnie działających na rzecz weteranów misji zagranicznych.