PZL-Świdnik przekazał śmigłowiec W-3 Sokół Politechnice Rzeszowskiej do celów dydaktycznych

PZL-Świdnik, jako OEM, jedyne oryginalne zakłady śmigłowcowe w Polsce od ponad 70 lat są jednym z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu lotniczego; produkcja i stała modernizacja śmigłowców opiera się właśnie na tej solidnej pracy inżynierskiej i projektowej.

08 lutego 2024

Dalsze inwestycje w rozwój linii produkcyjnych, B+R, dział prób w locie, którego akceleratorem są nowe śmigłowce AW149 dla Sił Zbrojnych RP - ale i perspektywa kolejnych platform śmigłowcowych, które PZL-Świdnik może dostarczyć polskiemu wojsku – wpływają na dynamikę zmian, w tym kontekście przyśpieszają ciągły rozwój zdolności przemysłowych i naukowo-badawczych, włączając w to środowiska akademickie, instytucje oraz wojskowe zakłady przemysłowe i badawcze. „Z punktu widzenia wojska, PZL-Świdnik wraz z całym łańcuchem wartości przemysłowych i naukowych tworzy strategiczne zaplecze techniczne polskiej floty śmigłowcowej” – mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

PZL-Świdnik od wielu lat, a niekiedy od powstania zakładów współpracuje ze szkołami, uczelniami, czego przykładem jest współpraca z Politechniką Rzeszowską (PRz) w trosce o pełne wykorzystanie posiadanych możliwości, doświadczenia i wiedzy oraz mając na uwadze optymalne współdziałanie ośrodków nauki i biznesu. Jednocześnie PZL-Świdnik dostrzega ogromny wkład Politechniki Rzeszowskiej w rozwój polskiego przemysłu lotniczego, dotychczasowe doświadczenia, dorobek naukowy i działalność badawczą, a także pokolenia wybitnych absolwentów-inżynierów, także znajdujących zatrudnienia w świdnickich zakładach.

credits: A. Surowiec/PRz.

W ramach współpracy, oficjalnie popartej umową już sprzed paru lat, PZL-Świdnik i Politechnika Rzeszowska podejmują działania zmierzające do podniesienia efektywności i poziomu wykorzystania posiadanych zasobów naukowo-technicznych i personalnych. Przyczynia się to do edukacji przyszłych inżynierów, rozwoju wspólnych projektów, prowadzenia badań naukowych i wymiany doświadczeń.

Teraz PZL-Świdnik przekazał Politechnice Rzeszowskiej śmigłowiec W-3 Sokół do celów dydaktycznych, co wpisuje się w realizację nowych planów uczelni, tworzącej specjalność śmigłowce na studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Śmigłowiec będzie wykorzystywany na zajęciach z przedmiotów poświęconych konstruowaniu i eksploatacji, tym bardziej jest to ważne w świetle innych aktywności Politechnik Rzeszowskiej związanych z rozwojem i doskonaleniem umiejętności ukierunkowanych na obronność i przemysł obronny w ramach projektów Unii Europejskiej, w których uczelnia uczestniczy.

PZL-Świdnik, będący częścią Leonardo - europejskiej, ale o globalnym zasięgu firmy technologicznej i obronnej stwarza dodatkowe możliwości dla studentów, kadry naukowej, inżynierów i techników w zakresie poszerzania wiedzy i współpracy m. in. w przemyśle śmigłowcowym.

credits: A. Surowiec/PRz.

Tomasz Bilski – dyrektor projektowania, PZL-Świdnik: „Przekazany Politechnice Rzeszowskiej śmigłowiec umożliwia realizację kolejnych etapów dydaktycznych, takich jak optymalizacja części składowych systemów pod kątem zweryfikowanego i zdiagnozowanego ich zużycia w długim czasie, metod napraw, optymalizacji konstrukcji czy zastosowania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych. Śmigłowiec posiada funkcjonalne systemy pozwalające na praktyczne poznanie zasad ich działania, umożliwia samodzielny ich demontaż, weryfikację pod kątem zgodności z dostępnymi dokumentami eksploatacyjnymi, a PZL-Świdnik zapewnić może dodatkowe wsparcie eksperckie przyszłym inżynierom. Studenci tego kierunku będą mogli skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z rzeczywistością, poznać szczegółowe zagadnienia budowy i konstrukcji śmigłowca w praktyce. 

Mateusz Kulas – kierownik inżynierii obsługi śmigłowców, PZL-Świdnik: „Przekazany Politechnice Rzeszowskiej śmigłowiec PZL W-3A niewątpliwie będzie nieocenioną pomocą dydaktyczną w kształtowaniu przyszłej kadry inżynierskiej i otwiera drzwi do zupełnie nowego, praktycznego podejścia w kształtowaniu studentów różnych kierunków zarówno mechanicznych, elektrycznych czy specjalistów awioniki. Jako koordynator współpracy pomiędzy PZL-Świdnik a Politechniką Rzeszowską cieszę, się że wspólnie możemy wprowadzić aspekt praktyczny w tok całego procesu kształcenia. Studenci, mając bezpośredni i niemal nieograniczony dostęp do śmigłowca, będą mieli okazję do praktycznego poznania jego konstrukcji w całym jego zakresie tj. od struktury kadłuba, po układ napędowy, układ sterowania, układ hydrauliczny, paliwowy, poprzez układy elektryczne i awionikę po wirniki. Mając na uwadze, iż w procesie projektowania, produkcji czy eksploatacji śmigłowca wykorzystywana jest wiedza z niemal każdej dziedziny inżynierii, daje to studentom nieograniczoną bazę do badań, a także podczas przygotowywania prac dyplomowych”.

Lucyna Pasternak – dyrektor działu personalnego, PZL-Świdnik: „PZL-Świdnik od wielu lat rozwija współpracę ze środowiskiem akademickim – uczelniami kształcącymi zarówno inżynierów, jak i przyszłych pilotów. Spotkania nauki i przemysłu są korzystne dla obu stron, ponieważ są platformą do ciągłego doskonalenia się. Zapewnienie studentom dostępu do śmigłowca jeszcze bardziej może zainteresować młodzież kierunkami inżynieryjnymi, a z drugiej strony pozwala podnieść konkurencyjność absolwentów na lotniczym rynku pracy i skrócenia procesu adaptacji w początkowym etapie zatrudnienia. Współpraca z Politechnika Rzeszowską to jeden z wielu przykładów udanej współpracy dwóch różnych środowisk, które jednak mają wspólne cele – innowacje technologiczne i doskonałość przemysłowa”.

„Współpraca Politechniki Rzeszowskiej z przemysłem polega nie tylko na prowadzeniu badań naukowych na zlecenie, opracowywaniu wdrożeń, ale również na prowadzeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, a więc firm działających nie tylko na Podkarpaciu. Zaawansowana nauka, technologia i umiejętności inżynierskie są kluczowe dla przyszłości polskiego przemysłu. W wielu obszarach współpraca z otoczeniem gospodarczym z przedsiębiorstwami układa się bardzo dobrze. Jesteśmy uczelnią techniczną kształcącą inżynierów, którzy będą później pracować w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym lotnictwa. Bardzo nas cieszy, że przedsiębiorstwa dostrzegają swoją rolę już na tym etapie kształcenia. Dzięki takiej współpracy i tego typu darowiznom nasi studenci uzyskują wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje na najwyższym możliwym poziomie. Uczelnia systematycznie inwestuje w nowe wyposażenie , a to są często kosztowne inwestycje, dlatego  przekazanie przez przedsiębiorców takiego daru jest dla nas bardzo cenne.” – rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.