PZL-Świdnik negocjuje czteroletnie kontrakty na dostawy nowych części i remonty śmigłowców dla polskiego resortu obrony

16 marca 2021

PZL-Świdnik, to jedyny polski OEM w przemyśle śmigłowcowym, dysponujący pełnymi zdolnościami w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji oraz serwisowania śmigłowców w całym ich cyklu użytkowania. 

Z myślą o flocie śmigłowców eksploatowanych we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP, w dniach 11-12 lutego 2021 roku odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami PZL-Świdnik, a 3. Regionalną Bazą Logistyczną w Kutnie (3.RBLog). Przedmiotem ustaleń były  czteroletnie umowy na dostawy nowych części zamiennych oraz remont śmigłowców będących własnością Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

PZL-Świdnik, wspiera wszelkie działania polskiego resortu obrony dla zapewnienia pełnej zdolności operacyjnej floty śmigłowców. Dlatego w ramach przyszłych umów zabezpieczone zostaną dostawy części dla wojskowych śmigłowców W-3, SW-4 i Mi-2 eksploatowanych we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. 

Uzgodnione umowy zostaną podpisane w pierwszym kwartale 2021 roku, a ich wartość, przy uwzględnieniu prawa opcji, wyniesie 98,6 mln złotych.

PZL-Świdnik jest największym dostawcą śmigłowców dla polskiego wojska. Obecnie około 60 proc. floty śmigłowców znajdujących się na wyposażeniu polskiego wojska pochodzi ze świdnickich zakładów. Doświadczenie i wieloletnia współpraca z resortem obrony, jednocześnie uczestnictwo świdnickich zakładów w programach międzynarodowych poprzez Leonardo Helicopters, którego PZL-Świdnik jest częścią, sprawia, że świdnickie zakłady pozostają liderem przemysłu śmigłowcowego i historycznie, jako jedne z nielicznych na świecie tworzą ważne dla sił zbrojnych kraju zaplecze logistyczne wraz z pełnymi zdolnościami produkcyjnymi nowych śmigłowców w 100 procentach na terenie kraju.