PZL-Świdnik i Wojskowa Akademia Techniczna współpracują w zakresie lotnictwa

PZL-Świdnik dostrzega wagę i ceni sobie współpracę ze środowiskami akademickimi i naukowymi, jednocześnie integrując krajowy łańcuch dostaw na rzecz programów śmigłowcowych dla polskiego wojska.

26 marca 2024

Foto: Credits: Katarzyna Puciłowska / WAT

Współpraca z podmiotami krajowymi oraz dotychczasowe uczestnictwo PZL-Świdnik w projektach międzynarodowych, także dzięki integracji z Grupą Leonardo, z założenia ma przynosić korzyści polskiemu przemysłowi i wojsku. Od wielu lat i dziś, PZL-Świdnik stanowi strategiczne zaplecze techniczne i bazę logistyczną w zakresie śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP.

„Cenimy sobie współpracę z uczelniami cywilnymi i wojskowymi, dlatego grono współpracujących z PZL-Świdnik uczelni wyższych powiększa się, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał naukowy i badawczy oraz jego immanentną cechę jaką jest innowacyjność. Cieszymy się na współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, zwłaszcza mając na uwadze przyszłe projekty i programy śmigłowcowe – krajowe i międzynarodowe. Projekty w przemyśle lotniczym są jednymi z najbardziej innowacyjnych, a więc jednoznacznie przyczyniają się do rozwoju przemysłowego kraju i umacniają jego suwerenność i odporność tak w czasie pokoju, jaki i kryzysów.” – mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

PZL-Świdnik dotychczas podjął współpracę m.in. z Politechniką Rzeszowską, której w lutym br. przekazał śmigłowiec W-3 Sokół do celów dydaktycznych, Politechniką Lubelską, Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie, Lotniczą Akademią Wojskową (LAW) oraz od 19 marca br., już formalnie, z Wojskową Akademią Techniczną (WAT).

Kształcenie przyszłych inżynierów, wspólne projekty naukowo-badawcze oraz wymiana doświadczeń to główne założenia porozumienia pomiędzy PZL-Świdnik a Wojskową Akademią Techniczną. W tym kontekście, strony będą udzielać sobie wzajemnie konsultacji merytorycznych w zakresie realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych, będą prowadzić wspólne projekty, publikacje naukowe i łącznie występować o ochronę praw do opracowanych wspólnie oryginalnych rozwiązań technicznych. Porozumienie przewiduje także wzajemne uczestnictwo w seminariach, konferencjach i naradach, czy też ich współorganizowanie.

PZL-Świdnik, będący częścią Grupy Leonardo stwarza możliwości dla studentów, kadry naukowej, inżynierów i techników w zakresie poszerzania wiedzy i współpracy m. in. w przemyśle śmigłowcowym. Realizując wiele projektów rekrutacyjnych, PZL-Świdnik wciąż zwiększa liczbę inżynierów wśród nowo zatrudnianych specjalistów. Ostanie lata charakteryzują się jeszcze szybszymi zmianami w świdnickich zakładach, które wciąż zwiększają zatrudnienie. PZL-Świdnik stale tworzy i wprowadza innowacyjne rozwiązania, rozwija zdolności we wszystkich obszarach działalności – od procesów projektowania po produkcję, tworząc tym samym doskonałe środowisko pracy dla młodych talentów.

Dzisiaj PZL-Świdnik realizuje wielomilionowe inwestycje, wdraża nowe procesy technologiczne, powiększa portfolio produktowe i swoją wartość dodaną w programach realizowanych wspólnie z Grupą Leonardo. Jednym z akceleratorów jest uruchomienie nowej linii produkcyjnej śmigłowców wielozadaniowych AW149 dla Sił Zbrojnych RP. Na tę linię składa się pełny montaż wyposażenia śmigłowców wg wskazań zamawiającego, integracja wszystkich systemów, podsystemów, uzbrojenia, a także ustanowienie zdolności do przyszłych modernizacji śmigłowca wraz z jego wyposażeniem. PZL-Świdnik jest więc dobrym miejscem pracy dla inżynierów i techników oraz akceleratorem zdolności przemysłowych nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całym kraju, będąc jedynym OEM-em śmigłowcowym w Polsce.

„Z punktu widzenia wojska, PZL-Świdnik wraz z całym łańcuchem wartości przemysłowych i naukowych tworzy strategiczne zaplecze techniczne polskiej floty śmigłowcowej. W procesie projektowania, produkcji i eksploatacji śmigłowca wykorzystywana jest wiedza z niemal każdej dziedziny inżynierii, daje to studentom i kadrze naukowej nieograniczoną bazę do badań i włączania się w prace rozwojowe śmigłowców.” – powiedział Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

„PZL Świdnik to partner godny zaufania, z którym Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT współpracuje od wielu lat. Dzisiejsze porozumienie otwiera drzwi do nowych obszarów naszej współpracy, jak również zaangażowania pozostałych wydziałów. Akademia realizuje wiele projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, m.in. w konsorcjach naukowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem owocującą rozwijaniem innowacyjnych technologii, które znajdują zastosowanie w nowoczesnym uzbrojeniu. W zakresie dydaktyki, kształcimy naszych studentów m.in. dla takich firm jak PZL-Świdnik, dlatego ten bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą korzystnie wpływa na odpowiednie przygotowanie przyszłych absolwentów do wymagań firmy.” – powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.