Bartosz Mateusz Śliwa – Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu – magister inżynier – specjalność
„Eksploatacja i utrzymanie pojazdów”. Post Graduates Business Administration
- LONDON

Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 roku w General Motors / Fiat zaraz po powrocie ze studiów w Wielkiej Brytanii. W 2006 roku
po rozpadzie J.V. GM i Fiat zostaje nominowany pierwszym Strategic Global Team Leader w zakresie kreowania strategii zakupów w sektorze „ENERGY" dla całego koncernu Fiat i przeniesiony do Centrali w Turynie. W 2008 roku nominowany Leaderem Projektu rozwoju dostawców rosyjskich dla J.V Fiata
i Severstal Auto w Zawołżu (Niżnyj Nowgorod).

W 2009 roku nominowany Leaderem Rozwoju dostawców w nowym
i największym projekcie inwestycyjnym Fiat Chrysler na Bałkanach
(Bdg 1.25 Miliarda Euro) dotyczącym budowy nowej fabryki samochodów FIAT,
w miejscu historycznej fabryki ZASTAWY (Kragujevac). Projekt zakończony
w 2013 roku, osiągając teoretyczną zdolność produkcyjną 300 000 samochodów/rok.

W 2013 roku rozpoczął pracę w PZL-Świdnik początkowo jako Dyrektor Zakupów, a od września 2017 jako Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Świdnik.

Od lutego 2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu, PZL-Świdnik – Leonardo Helicopters.